Център по ароматерапия

Процес на добиване
  1. ОГЪН
  2. ВОДА
  3. ВОДНА ПАРА
  4. АРОМАТНИ РАСТЕНИЯ
  5. ВОДНА ПАРА
  6. СТУДЕНА ВОДА
  7. ТОПЛАВОДА
  8. ВОДА+ ЕТЕРИЧНО МАСЛО
  9. ЕТЕРИЧНО МАСЛО
  10. ХИДРОЗОЛ ИЛИ ХИДРОЛАТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Етеричните масла са продукти от растителен произход, които се излъчват от секреторните структури на растенията и представляват сложни смеси от органични съединения. Те са летливи и липидоразтворими, с характерен мирис.

ПРОЦЕДУРА

Многобройни са начините, които се използват за извличане на ароматната субстанция. Тази операция е една от найтрудните и деликатни задачи, защото нейната цел е да извлече най-ценните и нежни вещества от растителния свят, и всичко това – без да повлияе на качеството им.

ИЗВЛИЧАНЕ ПО МЕХАНИЧЕН НАЧИН

Този метод е най-простият, но за съжаление и най-ограничаващият. Той се състои в механично счупване на „ароматните джобове“ на корите на цитрусовите плодове, за да се добие есенцията. Полученият продукт се нарича •есенция~ а не „етерично масло~ защото не е правено никакво химическо преобразува ние с разтворители или водна пара /важи за всички цитруси/. Поради използването на много инсектициди върху цитрусовите плодове, всички есенции от тях, които са предназначени за консумация, са сертифицирани и са с органичен произход.

ДЕСТИЛАЦИЯ

Дестилацията на водна пара, позната от дълбока древност, подобрена от арабите, усъвършенствана от жителите на град Грас, е процедура, която извлича ароматната субстанция, благодарение на водната пара.

Процедурата, сравнително отскоро, се нарича „дестилация чрез водна пара“ и подобрява със сигурност качеството на продукта, като намалява хидролитичната намеса (особено на етерите), свързвана с традиционната процедура на екстракция; инсталацията се състои от казан на пара, отделен от така наречения „alamblc“ – По-голямата част от етеричните масла се добиват чрез водна дестилация без химикали и на ниско налягане.

Процедурата се състои в това парата да премине през резервоар пълен с ароматни растения. На изхода на резервоара и при контролирано налягане водната пара е обогатена с етерични масла, там тя преминава през серпентина, където се кондензира. На края, казанче за етерични масла събира водата и етеричното масло.

Разликата във физичните свойства между двете течности позволява те да бъдат лесно разделени – Дивите растения имат невероятен аромат и изключителни биологични свойства, които се дължат, при повечето от тях, на високото съдържание на етерични масла, чиито синтез се благоприятства от надморската височина, слънцегреенето и сушата, или от симбиозата с други диворастящи растения в биотопа.

Дестилацията им трябва да се извършва много прецизно: изборът на котле (за предпочитане от неръждаема стомана), тръбите за загряване (с ниско налягане от 0,05 bar); времетраенето на дестилацията (удължено). Всичко това позволява да се „събере“ масленото съдържание от всички части на растението; използва се изворна вода, без или с малко варовик.

АРОМАТЕРАПИЯТА Е НАУКА БЛИЗКА ДО ПРИРОДАТА И ЧОВЕКА

С тази идея Praпarom се ангажира спрямо производителите на суровини в Мадагаскар, за да развие заедно с тях едно отговорно производство на билки и една традиционна дестилация, която пази околната среда и запазва качествата на продукта. През 2009 година Praпarom започна в Мадагаскар голям проект за местно развитие, който дава стабилна и справедлива работа на повече от сто човека, като осигурява отговорното захранване на лабораториите с етерични масла.

slajder

Спазвайки принципите за устойчиво развитие, Praпarom lпterпatioпal инвестира в плантации, което в тясно сътрудничество с местните производители, позволява отглеждането на застрашени от изчезване видове растения и осигурява непрекъснат добив на етерични масла с уникални свойства. Доставчиците на Praпarom са от четирите краища на света, но основно от Франция, Мадагаскар, Мароко, Виетнам, Австралия, Канада, Бразилия и от Словения … заради специфичния биотоп на тези страни.

slajder

Тесните връзки и доверие между партньорите на Pranarбm и доставчиците на ароматни растения, позволяват редовен и стриктен контрол, за да се осигури оптимално качество на добитите суровини от избраните терени

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ:

 

Много етерични масла, продавани като 100% чисти и натурални, са всъщност неправилно дестилирани, подправени, смесвани с евтини синтетични съставки, химични емулгатори, терпентин, спирт, растителни или минерални масла. Тази намеса превръща маслата в токсични и може да предизвика алергии. Етеричните масла могат да бъдат смесени с други сходни по аромат, които са по-евтини, но имат и различни свойства (например лавандин вместо лавандула). Те могат да бъдат допълнително оцветени или обезцветени. Единственият начин да се контролира качеството на етеричните масла са лабораторните изследвания

НАЧИНИТЕ НА КОНТРОЛ:

 

Физически контрол Орrанолептичен контрол: – Органолептичен контрол – чрез ароматека, съставена от сертифицирани етерични масла. Ние контролираме аромата, цвета и в някои случаи и вкуса на анализираните етерични масла – Правят се непрекъснати проучвания при определена температура – плътност, разтворимост в алкохол, точки на топене и кипене, точки на замръзване, свойството да отразяват поляризирана светлина, индекс на пречупване

 

Химичен контрол: -Този вид контрол се извършва чрез газова хроматография – сравняват се хроматограмите на анализираните проби с хроматограми на референтните автентични етерични масла

 

РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА:

 

– Този метод е най-простият, но за съжаление и най-ограничаващият. Той се състои в механично счупване на „ароматните джобове“ на корите на цитрусовите плодове, за да се добие есенцията. Полученият продукт се нарича •есенция~ а не „етерично масло~ защото не е правено никакво химическо преобразува ние с разтворители или водна пара /важи за всички цитруси/. Поради използването на много инсектициди върху цитрусовите плодове, всички есенции от тях, които са предназначени за консумация, са сертифицирани и са с органичен произход

 

Различните фирми предлагат етерични масла с различно качество

 

Стандартно промишлено качество: Става въпрос за етерични масла, които произхождат от несертифицирани ботанически видове растения, които се отглеждат за промишлени цели и се берат, без да се съобрази дали това е най-подходящия момент. Дестилират се бързо и непълно на висока температура и високо налягане. Често са променяни, денатурирани и с променени молекули, като в този случай те направо са преработени.

 

100% ЧИСТИ И 100% НАТУРАЛНИ: По-рядко срещани от предходните са етеричните масла със средно качество. Те не винаги произхождат от видове растения, които са ботанически сертифицирани (тъй като могат да се объркат няколко вида) диворастящи или биологично култивирани. Дестилацията може да е непълна, направена за по-кратък срок, на висока температура и високо налягане. Те са коригирани, но не са смесвани със синтетични съставки, минерални масла, спирт или с други етерични масла

 

АВТЕНТИЧНИ И С ХЕМОТИП Нашите масла са 100% чисти, 100% натурални и 100% пълни и непроменени.Те отговарят на всички критерии, упоменати до тук. Те са редки и тяхната цена е обяснимо по-висока, но е изцяло оправдана с тяхното качество и тяхната неоспорима ефикасност

eterichno maslo
4.5/5 - (907 votes)