Критерии за качество или как да четете етикетите?

Едно от железните правила на Pranarôm е да поддържа много високо ниво на качество на своите етерични масла въз основа на много строги критерии доказани, чрез етикета HECT.

 
ЕТИКЕТА HECT ОЗНАЧАВА ХИМИЧЕСКИ  ТИПИЗИРАНО ЕТЕРИЧНО МАСЛО (HUILE ESSENTIELLE CHÉMOTYPÉE), КОЕТО ПРЕДСТАВЛЯВА СЪВКУПНОСТ ОТ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТА, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА КОЦЕПЦИЯТА ЗА ХИМИЧЕСКО ТИПИЗИРАНЕ :


• Съответното етерично масло е ботанически определено и биохимично анализирано. Това е изключително важно, когато човек иска да използва етерични масла за терапевтични цели.


• 100% чисто и натурално: нито денатурирано, нито подобрявано, нито „обработвано“ така, че да се увеличи добива. Отглежданите растения трябва да бъдат сортове естествени или природни, а тези, които не могат да се отглеждат култивирано, да се берат в естествената им природна среда в стриктно съответствие с местните разпоредби.


• Постоянен контрол на всички етапи на производството на етерични масла, включително процеса на дестилация (използвана вода, инструменти, налягане, продължителност и др.)

• Двоен лабораторен контрол чрез газова хроматография и мас-спектрометрия на биохимичния състав на етеричното масло. Тази фаза е от решаващо значение, защото позволява да се знаят подробно всички молекулни съединения на етерично масло и по този начин да се определи с висока точност терапевтичния му профил.

 КАКВА ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ НОСИ ОПАКОВКАТА НА ЕТЕРИЧНОТО
МАСЛО?

Общото пълно наименование на растението както и пълното име на латиница.Да, думите етерично масло от лавандула не са достатъчни. Латинското наименование позволява да се знае точно въпросното етерично масло и така да се избегнат грешки. Например между две растения с близко общо име (като Ravintsara или Ravensare). Първото име обозначава рода, например евкалипт. Въпреки това, един и същ вид растение с различни подвидове може да даде напълно различни ефекти: от лимонов евкалипт (eucalyptus citridodora) се получават етерично масло с противовъзпалителни свойства, благодарение на съдържащите се в него алдехиди, като има предвид, че (eucalyptus radiata) дава етерично масло, по-скоро приложимо за болки в областта дихателните органи. Едното не може да замести другото и те не трябва да се бъркат.

Дестилация на различни части от растението.


Различните части на едно и също растение (цвете, листа, стъбло, кора, корен и др.) могат да дадат различни видове етерични масла.
Например, ако дестилирате цветовете на растението Citrus aurantium amara (горчив портокал – дърво), получавате етеричното масло Neroli, докато ако дестилираме листата на същото това растение, получаваме етерично масло от Petit Grain de Bigarade. Следователно от едно и също растение можем да получим две или три различни етерични масла в зависимост от частта от растението, която дестилираме!

Биохимичен състав

 

Ароматните компоненти на едно растение не са неизменни. Едно и също растение, растящо на различни места, може да отделя много различни видове етерични масла
в зависимост от различни елементи определящи растежа му като : слънчева светлина, климат, състав на почвата, надморска височина и др. Два хемотипа на едно и също етерично масло съдържат не само различни активни вещества, но и много променливи показатели на токсичност.

Например:

Thymus vulgaris CT linalol = Thym vulgaire à linalol
Thymus vulgaris CT thujanol = Thym vulgaire à thujanol
Pranarôm също отбелязва върху опаковката на етеричното масло колко най-много ароматни или колко най-много терпени молекул присъстват в него. Защо? За да ни улесни да разберем по-добре, за какво може да се използва етеричното масло и какви са неговите противопоказания.


С малко практика и опит можете да разпознаете биохимичните семейства. Знаем например, че кетоните са молекули, чието име завършва на -one. Те са противопоказани за бременни жени.

Оттук и важния момент при взимане на решение, да знаем дали етеричното масло, което предстои да използваме, съдържа кетони или не.

 И термина БИО.
 Да, етикета БИО, който е прикрепен към опаковката, също е важен. Той е свидетелство, че това наистина е етерично масло, извлечено от растение, отглеждано природосъобразно и чието производство е под строг контрол. В Pranarôm думата "BIO" означава "произход от биологично земеделие" и се отнася до контрол за спазване на изискванията на Certisys BE-BIO-01. В гамата продукти, които предлага Pranarôm има десетки БИО етерични масла.
 
Оценете