Евкалипт ментол етерично масло

13.04 лв.

Запазва се за големи деца и възрастни, защото непремерената му употреба може да направи очевидна нервотоксичността му. Ментоловият евкалипт дава необходимо етерично масло за всички синергии които целят третирането на патологии при които процес на слузоотделяне затруднява дихателните пътища или ушите, носа и гърлото.

Код: 243 Категория:
 

Описание

Eucalyptus dives ct piperitone

Ароматни молекули: пиперитон, α-феландрен

Дестилирана част: листото

Основни свойства:

  • Антикатарално,
  • Муколитично,
  • Липолитично,
  • Хепато- и бъбречно-почистващо,
  • Антибактериално.

Традиционни указания

  • Отити, синузити, хронични бронхити +++
  • Мокра кашлица +++
  • Акне, язва, атонични рани +++
  • Затлъстяване, целулит +++
  • Нефрити, цистити, +++

Препоръчана дозировка:

Външно: Винаги разтваряйте: 2 капки Х.Е.М. + 2 капки растително масло от лешник, 3 пъти дневно, върху гръдния кош (при дихателна инфекция) или ниската част на корема (уринарно и бъбречно възпаление) или върху засегнатите кожни участъци.

Предпазни мерки
• Може да бъде фатално при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
• Може да причини кожна алергия.
• Дръжте далеч от деца.
• Не нанасяйте чисто върху кожата.
• Не поглъщайте.
• ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
• НЕ предизвиквайте повръщане.
• ПРИ ПОПАДАНЕ НА КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
• Съхранявайте далеч от източници на топлина и светлина.
• Вижте инструкциите.

Съвети на професионалиста:

Поставете 5 ml. лъчевиден евкалипт и 2 ml. ментолов евкалипт в електрически разпръсквач за да се получи антивирусна и антикатарална въздушна дифузия.

Размер: 10 ml

+ = одобрява се; ++ и +++ = препоръчва се; ++++ и +++++ = силно препоръчително

4.5/5 - (476 votes)