Процес на добиване

Процес на добиване
  1. ОГЪН
  2. ВОДА
  3. ВОДНА ПАРА
  4. АРОМАТНИ РАСТЕНИЯ
  5. ВОДНА ПАРА
  6. СТУДЕНА ВОДА
  7. ТОПЛАВОДА
  8. ВОДА+ ЕТЕРИЧНО МАСЛО
  9. ЕТЕРИЧНО МАСЛО
  10. ХИДРОЗОЛ ИЛИ ХИДРОЛАТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Етеричните масла са продукти от растителен произход, които се излъчват от секреторните структури на растенията и представляват сложни смеси от органични съединения. Те са летливи и липидоразтворими, с характерен мирис.

ПРОЦЕДУРА

Многобройни са начините, които се използват за извличане на ароматната субстанция. Тази операция е една от найтрудните и деликатни задачи, защото нейната цел е да извлече най-ценните и нежни вещества от растителния свят, и всичко това – без да повлияе на качеството им.

ИЗВЛИЧАНЕ ПО МЕХАНИЧЕН НАЧИН

Този метод е най-простият, но за съжаление и най-ограничаващият. Той се състои в механично счупване на „ароматните джобове“ на корите на цитрусовите плодове, за да се добие есенцията. Полученият продукт се нарича •есенция~ а не „етерично масло~ защото не е правено никакво химическо преобразува ние с разтворители или водна пара /важи за всички цитруси/. Поради използването на много инсектициди върху цитрусовите плодове, всички есенции от тях, които са предназначени за консумация, са сертифицирани и са с органичен произход.

ДЕСТИЛАЦИЯ

Дестилацията на водна пара, позната от дълбока древност, подобрена от арабите, усъвършенствана от жителите на град Грас, е процедура, която извлича ароматната субстанция, благодарение на водната пара.

Процедурата, сравнително отскоро, се нарича „дестилация чрез водна пара“ и подобрява със сигурност качеството на продукта, като намалява хидролитичната намеса (особено на етерите), свързвана с традиционната процедура на екстракция; инсталацията се състои от казан на пара, отделен от така наречения „alamblc“ – По-голямата част от етеричните масла се добиват чрез водна дестилация без химикали и на ниско налягане.

Процедурата се състои в това парата да премине през резервоар пълен с ароматни растения. На изхода на резервоара и при контролирано налягане водната пара е обогатена с етерични масла, там тя преминава през серпентина, където се кондензира. На края, казанче за етерични масла събира водата и етеричното масло.

Разликата във физичните свойства между двете течности позволява те да бъдат лесно разделени – Дивите растения имат невероятен аромат и изключителни биологични свойства, които се дължат, при повечето от тях, на високото съдържание на етерични масла, чиито синтез се благоприятства от надморската височина, слънцегреенето и сушата, или от симбиозата с други диворастящи растения в биотопа.

Дестилацията им трябва да се извършва много прецизно: изборът на котле (за предпочитане от неръждаема стомана), тръбите за загряване (с ниско налягане от 0,05 bar); времетраенето на дестилацията (удължено). Всичко това позволява да се „събере“ масленото съдържание от всички части на растението; използва се изворна вода, без или с малко варовик.

АРОМАТЕРАПИЯТА Е НАУКА БЛИЗКА ДО ПРИРОДАТА И ЧОВЕКА

С тази идея Praпarom се ангажира спрямо производителите на суровини в Мадагаскар, за да развие заедно с тях едно отговорно производство на билки и една традиционна дестилация, която пази околната среда и запазва качествата на продукта. През 2009 година Praпarom започна в Мадагаскар голям проект за местно развитие, който дава стабилна и справедлива работа на повече от сто човека, като осигурява отговорното захранване на лабораториите с етерични масла.

Спазвайки принципите за устойчиво развитие, Praпarom lпterпatioпal инвестира в плантации, което в тясно сътрудничество с местните производители, позволява отглеждането на застрашени от изчезване видове растения и осигурява непрекъснат добив на етерични масла с уникални свойства. Доставчиците на Praпarom са от четирите краища на света, но основно от Франция, Мадагаскар, Мароко, Виетнам, Австралия, Канада, Бразилия и от Словения … заради специфичния биотоп на тези страни.