Контрол на качеството

 

Тесните връзки и доверие между партньорите на Pranarбm и доставчиците на ароматни растения, позволяват редовен и стриктен контрол, за да се осигури оптимално качество на добитите суровини от избраните терени

 

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ:

Много етерични масла, продавани като 100% чисти и натурални, са всъщност неправилно дестилирани, подправени, смесвани с евтини синтетични съставки, химични емулгатори, терпентин, спирт, растителни или минерални масла. Тази намеса превръща маслата в токсични и може да предизвика алергии. Етеричните масла могат да бъдат смесени с други сходни по аромат, които са по-евтини, но имат и различни свойства (например лавандин вместо лавандула). Те могат да бъдат допълнително оцветени или обезцветени. Единственият начин да се контролира качеството на етеричните масла са лабораторните изследвания

 

НАЧИНИТЕ НА КОНТРОЛ:

Физически контрол Орrанолептичен контрол: – Органолептичен контрол – чрез ароматека, съставена от сертифицирани етерични масла. Ние контролираме аромата, цвета и в някои случаи и вкуса на анализираните етерични масла – Правят се непрекъснати проучвания при определена температура – плътност, разтворимост в алкохол, точки на топене и кипене, точки на замръзване, свойството да отразяват поляризирана светлина, индекс на пречупване

Химичен контрол: -Този вид контрол се извършва чрез газова хроматография – сравняват се хроматограмите на анализираните проби с хроматограми на референтните автентични етерични масла

 

РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА:

– Този метод е най-простият, но за съжаление и най-ограничаващият. Той се състои в механично счупване на „ароматните джобове“ на корите на цитрусовите плодове, за да се добие есенцията. Полученият продукт се нарича •есенция~ а не „етерично масло~ защото не е правено никакво химическо преобразува ние с разтворители или водна пара /важи за всички цитруси/. Поради използването на много инсектициди върху цитрусовите плодове, всички есенции от тях, които са предназначени за консумация, са сертифицирани и са с органичен произход

  Различните фирми предлагат етерични масла с различно качество Стандартно промишлено качество: Става въпрос за етерични масла, които произхождат от несертифицирани ботанически видове растения, които се отглеждат за промишлени цели и се берат, без да се съобрази дали това е най-подходящия момент. Дестилират се бързо и непълно на висока температура и високо налягане. Често са променяни, денатурирани и с променени молекули, като в този случай те направо са преработени. 100% ЧИСТИ И 100% НАТУРАЛНИ: По-рядко срещани от предходните са етеричните масла със средно качество. Те не винаги произхождат от видове растения, които са ботанически сертифицирани (тъй като могат да се объркат няколко вида) диворастящи или биологично култивирани. Дестилацията може да е непълна, направена за по-кратък срок, на висока температура и високо налягане. Те са коригирани, но не са смесвани със синтетични съставки, минерални масла, спирт или с други етерични масла АВТЕНТИЧНИ И С ХЕМОТИП Нашите масла са 100% чисти, 100% натурални и 100% пълни и непроменени.Те отговарят на всички критерии, упоменати до тук. Те са редки и тяхната цена е обяснимо по-висока, но е изцяло оправдана с тяхното качество и тяхната неоспорима ефикасност